Son Haberler

FGaz ve EN378 için AREA IOS/Android Uygulaması

 

SOSİAD'ın da üyesi olduğu AREA (Air Conditioning and Refrigeration European Association) tarafından geliştirilen IOS / Android uygulaması, EN378 ve F-Gaz gereksinimleri ile ilgili sahada görev yapan teknik elemanlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu uygulama aynı zamanda değişik soğutucu akışkanların CO2 ton eşdeğerlerini de hesaplama özelliğine sahiptir. Şimdilik İngilizce olan uygulama ileride farklı dillere de çevrilecektir.

 

REAL Alternatives Web Sitesi Güncellendi.


 

 

 

REAL Alternatives for LIFE 

 

 

 

    

 

 

Real Alternatives web sitesi ​güncellendi. Geçmişte bu proje ile ilgilenen ister öğrenci ister paydaş/sosyal ortak konumunda olan sizler, bir sonraki aşamadaki gelişmeleri planlayabilmemiz için değerlendirmeleriniz bizim için önemlidir. Ankete katılmak için tıklayınız.

 

  7 Proje Ortağı, SOSİAD'ın da içinde yer aldığı 8 Paydaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

 

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmî Gazete’de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

Real Alternatives for LIFE Projesi

Amacı, düşük GWP’ye sahip soğutkanlar için karma öğrenme platformu oluşturmak olan ve AB Komisyonu tarafından desteklenen Real Alternatives projesinin ikinci safhasında SOSİAD da sosyal ortak olarak aktif rol alacaktır.

“REAL Alternatives for LIFE” başlığı ile lansmanı yapılan projede, mevcut eğitim içerikleri güncellenecek, emniyetli çalışma standartları ile ilgili yeni eğitim materyalleri geliştirilecek ve pratik uygulamalar ile değerlendirme metodolojisi belirlenecektir. Aynı zamanda, eğitimcilerin eğitimi ile ilgili tüm sosyal ortakların bulunduğu ülkelerde seminerler düzenlenecektir. Bu eğitimlerin ilgili alandaki işverenler, tedarikçiler, üreticiler, son kullanıcılar ve politika belirleyiciler tarafından tanınması için geniş çapta yürütülecek faaliyetler de proje kapsamı içindedir. Sonuç olarak, bu yeni soğutkan uygulamaları konusunda güven artırıcı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin sonunda tüm Avrupa’da yaklaşık 220 bin teknisyene proje tarafından akreditasyonu sağlanmış eğitmenler tarafından bu eğitimlerin ulaştırılması hedeflenmektedir.

REAL Alternatives for LIFE; HFO’lar, R32, hidrokarbonlar, karbondioksit ve amonyak gibi düşük GWP’li soğutkanlarla ilgili iyi uygulamaları amaç edinen eğitimlerin tüm Avrupa’da yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. İlgi, tecrübe ve bilgi seviyesinin artırılarak alternatif soğutkanların ilgili sektörlerde yaygın kullanılmasının önündeki engellerin aşılması diğer bir önceliktir.

13 ülkeden enstitüler ile eğitim ve sektörel kuruluşlar Haziran 2017’de başlayıp üç yıl sürecek bu önemli uluslararası projede birlikte çalışacaklardır. Türkiye (SOSİAD), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya, Romanya, Danimarka ve Portekiz gibi 13 farklı ülkeden 15 sosyal ortağın yer aldığı projenin sonuçları 13 farklı dilde yayımlanacaktır.

Proje yönetimi; İngiltere’den IOR (The Institute of Refrigeration) ve London South Bank University, Belçika’dan University College Limburg, Almanya’dan IKKE, İtalya’dan ATF, Fransa’dan PROZON ve International Institute of Refrigeration ve SOSİAD’ın da tam üye olduğu merkezi Belçika’da bulunan AREA (Air Conditioning and Refrigeration European Association) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İçin Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi- E Başvuru Sistemine Geçiliyor.

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İçin Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi- E Başvuru Ssistemine Geçiliyor.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Genelge için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.

 

07 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Yönetmelik için tıklayınız

 

 

RAC Teknisyeni Video Uygulaması

 

 

UNEP, Alman Teknik Enstitüsü BUNDESFACHSCHULE Kalte Klima Technik ile beraber soğutma teknisyenlerinin teknik bilgi / becerilerini yenilemek için kısa süreli eğitim videolarının yer aldığı RAC Teknisyeni Video Mobil Uygulaması (RAC Technician Video App) hazırlamıştır.


RAC Technician Video App uygulamasını Android için Google Play Store, IOS için App Store/iTunes’dan veya QR Code okutarak ücretsiz indirebilirsiniz.


Uygulamada yer alan videolar İngilizce, İspanyolca ve Fransızca’dır. 

 

QR Code icin tıklayınız

 

 

ISK-SODEX Fuar Destek İmza Töreni Gerçekleştirildi

 

ISK-SODEX fuarına ilişkin olarak kurucular DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık arasındaki anlaşma, fuarın desteklenmesi, ortak sinerji yaratmak ve fuarın başarısının arttırılması adına paydaş dernekler ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın da katılımıyla gerçekleşti.


27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen imza törenine; Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu ve Başkan Yardımcısı Metin Duruk, DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman Bulak, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı ve Dernek Müdürü Hüseyin Yüksel, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, ESSİAD Başkanı Hakan Semerci, KBSB Başkanı Hacı Ahmet İlhan ve Genel Koordinatörü Cemalettin Kutluca, MTMD Müdürü Nezih Giray, POMSAD Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve SOSİAD Başkanı Metin Terzibaşıoğulları katıldılar.

İmzalanan protokol sonucunda, kurucu dernekler, vakfın ve paydaş derneklerin de katılımı ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün gelişimi için önemli adımlar atıldı. 2018 ISK-SODEX 7-10 Şubat tarihlerinde yapılmasına karar verilerek etkin bir fuar oluşturulması için yürütme kurulu ve Teknik komite çalışmaları hızlandırıldı. Talep eden derneklerin üyeleri ile özel toplantılar başlatıldı. Tüyap Fuar Merkezinde 50.000m² stand alanında 14 holde gerçekleşecek fuarın başarılı geçmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

 

      

 

 

 

Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuat

27 Aralık 2016 29931 sayılı Resmi Gazete

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-5.htm

 

30 Aralık 2016 29934 sayılı Resmi Gazete

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-22.pdf

 

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-24.htm

 

30 Aralık 2016 29934 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230M1-6.htm

 

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230M1-9.htm

 

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230M1-1.htm

 

30 Aralık 2016 29934 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete

2016/9645       İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230M2-1.htm

 

31 Aralık 2016 29935 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete

2016/9611    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-1.htm

 

—  İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı  (4. Kısım 3. Bölüm)

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-2.htm

 

31 Aralık 2016 29935 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete

—  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-20.htm

 

Terörü Kınıyoruz

4.İklimlendirme Sanayi Tasarım Yarışması

 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB), geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların, mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek, enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak, simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım geliştirmeyi desteklemek, ihracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması için başvurular başlamıştır.

 

Projelerin www.isibyarisma.com sitesinden online olarak yüklenebileceği yarışmaya son başvuru tarihi 12 Aralık 2016 Pazartesi günüdür.

 

Yarışma broşürü için tıklayınız.

 

 

 

Futbol Turnuvamızın Şampiyonu KARYER

 

Futbol turnuvamız 12.11.2016 günü oynanan maçlarla sona erdi.

 

 

Finalde Cantaş'ı 4-0 yenen KARYER turnuvanın Şampiyonu oldu.

 

 

 

Diğer maçta ise Tura'yı 8-3 yenen Planer turnuvanın 3.üncüsü oldu.

 

Turnuvada 20 gol atan Cantaş’tan Burak Yılmaz Gol Kralı oldu.

 

Şampiyonumuzu kutlar, turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederiz.

 

Maç sonuçları için tıklayınız.

 

Gol Krallığı için tıklayınız.

 

Kupa töreninden görüntüler için tıklayınız.

 

 

Futbol Turnuvamızda Finalistler Belli Oldu.

 

Futbol Turnuvamızda 7 Kasım 2016 günü oynanan yarı final maçları sonucunda Karyer ve Cantaş takımları 12.11.2016 günü finalde mücadele etmeye hak kazandı.

 

12 Kasım 2016 Cumartesi günü saat 15:30’da Planer ile Tura takımları 3.üncülük için karşılaşacaklar.

 

Saat 16:30'da ise Karyer ve Cantaş takımları şampiyonluk için mücadele edecekler.

 

 

Futbol Turnuvası Maç Programı için tıklayınız.

 

 

Maç sonuçları için tıklayınız

 

 

Gol Krallığı için tıklayınız

 

 

Kart durumu için tıklayınız

 

 

 

 

ÜYELERİMİZ

 • aday-iklimlendirme
 • akgun
 • akim2
 • alemdar
 • alfa-laval
 • anadolu_bakir
 • arda boru
 • artek
 • atilim
 • aytek
 • azak
 • bilkar
 • birol
 • buzcelik-termik
 • buzel
 • buzyapsan
 • cantas
 • cantek
 • cetinel
 • cfm_sogutma
 • ciftel
 • cil_teknik
 • cozum
 • damla_sogutma
 • danfoss
 • detay_sogutma
 • ekip
 • ensotek
 • ercan_teknik
 • erdemler
 • esen-sogutma
 • espa
 • etkin-logo
 • frigo
 • frigoduman
 • frigotek
 • frigoterm
 • friterm
 • gemak
 • goker
 • gurpazar
 • guzelveren
 • gvn
 • hak-teknik
 • heinen
 • ibsss
 • ideal
 • iklimsoft
 • imamoglu
 • its
 • kamer
 • karpanel
 • karteknik
 • karyer
 • kocaeli-sogutma
 • korkmaz
 • marincold
 • martek
 • mespa
 • meytek
 • murat_sogutma
 • okur
 • ozdalteknik
 • planer
 • refkar
 • rother
 • sarbuz
 • sark-sogutma
 • sarkuysan
 • savaslar
 • sdr
 • seckin-sogutma
 • senol-sogutma
 • sentez
 • sms
 • soguk_teknik
 • soker
 • sondex
 • sosiad
 • sotek
 • star
 • teknik
 • teknikgaz
 • teknion
 • teknotek
 • teksomar
 • topuz
 • torsu
 • totaline
 • tura
 • ultra
 • unitek
 • yelken
 • yildirim-klima
 • yilmaz
 • yuksel_teknik

Destekliyoruz

İSİB

 • ik_gorsel
 • isib_tr
 • migk_tur

ÜYESİYİZ

       

 

 

Kurumsal Planlama Web Tasarım
Casino Bonus at bet365 uk