Son Haberler

SOSİAD, Dünya Soğutma Günü’nde UNIDO Projesinin Lansmanını Yaptı

 

 

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği), iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası bir projeye daha imza attı. Bir UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) projesi olan “Küresel Isınmayla Mücadelede Çevre Dostu Soğutma” farkındalık projesinin tanıtım toplantısı, Taksim Point Hotel’de, soğutma endüstrisi için anlamlı bir günde, 26 Haziran’da yapıldı.

 

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş toplantının açılışında yaptığı konuşmada; “SOSİAD olarak, 26 Haziran Dünya Soğutma Günü’ne destek vermek, bu günü tüm dünya çapında meslek örgütleri ile birlikte kutlamak için; büyük önem verdiğimiz, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü projesi olan proje çalışmamızın lansmanını bugün yapıyoruz” dedi.

 

SOSİAD, uluslararası projelerin partneri

SOSİAD’ın faaliyetleri konusunda biri ulusal, ikisi uluslararası üç proje hakkında bilgi veren Karakuş, “Ulusal projemiz olan ‘Meslek Liseleri, Memleket Meselesi’ şiarıyla ‘Sürdürülebilir Farkındalık Yaratmak Projesi’ ile meslek liselerinde soğutmayla ilgili bölüme; teknik becerisi yüksek, üç boyutlu zekaya sahip, bilişsel yeteneği olan öğrencilerin kazandırılması ile meslek lisesi eğitim kalitesinin artırılması, nitelikli meslek lisesi mezunlarının soğutma sektöründeki fırsatlar konusunda bilgilendirilmesi ve sektöre kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Karakuş uluslararası projeleri ile ilgili şunları söyledi: “2016 yılında tam üye olduğumuz Avrupa Soğutma, İklimlendirme ve Isı Pompası Müteahhitleri Birliği (AREA)’nin de yer aldığı, bir AB projesi olan REAL Alternatives 4 LIFE; küresel ısınmaya sebep olma etkisi düşük soğutucu akışkanların tüm Avrupa’da yaygınlaştırılmasını desteklemek amacındadır. Proje çerçevesinde SOSİAD tarafından doğa dostu soğutucu akışkanlar konusunda bilgi düzeyini artırmak için Türkçeye kazandırılan 9 modülden oluşan bir online eğitim platformu hizmete sunuldu. SOSİAD’ın beş temsilcisi, Belçika, İtalya ve Almanya’da CO2 ve hidrokarbon cinsi soğutkanlara uygun servis teknikleri konusunda eğitim aldı ve yetkili eğitmen olarak sertifikalandırıldı. Türkiye’de Eğitimcilerin Eğitimi gerçekleştirildi, katılımcılar sertifikalandırıldı. Proje, 2020’de sona erecek.”

Doğanın hizmetinde bir UNIDO Projesi
Karakuş, kısaca Demonstrasyon Projesi olarak adlandırılan; Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO) “Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutucu Akışkanların Teşviği için Pilot Etkinlikler ve Uygulamalar Projesi” hakkında da şu bilgileri verdi: “Bu proje; Türkiye’de küresel ısınmaya yol açma potansiyeli yüksek freon gazlı soğutma sistemlerinin alternatif akışkanlara göre enerji verimliliğinin hangi mertebede olduğunun ölçülmesi, revizyon yapılması ve bunun raporlanmasını konu alıyor. Bu projemizi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNIDO ile birlikte takip ediyor. Proje sürecinde SOSİAD tarafından belirlenecek üç pilot uygulamada, mevcut soğutma sisteminde, soğutucu akışkan değişimi yapılacak, 15 gün aralıklarla test ve ölçümleri izlenecek. Elde edilecek sonuçlar, üç ayrı ilde düzenlenecek toplantılarla, sektör ve hedef sektörleri temsilcileri ile paylaşılacak. Son aşamada detaylı olarak raporlanarak UNIDO’ya teslim edilecek.”


SOSİAD, “Dünya Soğutma Günü”nü destekliyor
SOSİAD’ın Dünya Soğutma Günü’nü desteklediğini ve bunu Türkiye’de ilk kutlayan dernek olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, “Dünyanın dört bir yanından sanayi sendikaları ve meslek kuruluşları 26 Haziran’ı Dünya Soğutma Günü olarak ilan etmek için bir araya geldi ve 26 Haziran, Dünya Soğutma Günü olarak kabul edildi. Dünya Soğutma Günü, gıda güvenliğinden tıbba, üretimin tüm alanlarında kritik önemine dikkat çekmek için önemli bir fırsat yaratacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Açılış konuşmasının ardından, SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Can “Soğutmanın Hızla Yükselen Yaşamsal Önemi”, Proje Teknik Takım Lideri Dr. Kadir İsa “Proje Hedefleri ve Genel Çerçevesi” ve SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi - Proje Koordinatörü Kıvanç Aslantaş “Proje Uygulama Detayları ve Beklenen Sonuçlar” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
Can: “Soğutma sektörü, çevre dostu bir yaşamı oluşturmayı hedeflemeli”


Hayati Can sunumunda Avrupa ölçekli sera gazlarının artış eğiliminden bahsederek, “Türkiye, bu artış eğiliminde yüzde 146 ile birinci sırada. Avrupa genel olarak kendisini yeşile doğru götürüyor. Biz de bunun bir parçası olmalıyız. Ancak içinde yaşadığımız dünyada kentlerimiz aşırı yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Kent merkezleri, atmosferde ölçtüğümüz ya da meteorolojinin ölçtüğü sıcaklıkların yaklaşık 5 °C üstüne tırmanan bir eğri çiziyor. Bunun dünyamızdaki yarattığı etki; aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklıklar, fırtınalar, aşırı yağış ve deniz seviyelerinde yükselme olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin kentleşme eğrisine baktığımızda, 1927’de henüz daha nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25’i kentlerde yaşarken şu anda nüfusumuzun neredeyse yüzde 90’ı kentlerde yaşar hale geldi. Dolayısıyla bu değişim, bu sektördeki insanların önündeki iş yükünü açığa çıkaran temel değişim çizgisidir. Çünkü bu değişim bizim gelecekte neler yapmamız gerektiğini söylüyor” dedi. Gıda maddelerindeki ürünlerin insan sağlığına etkisi ve bunun sonuçlarıyla ilgili 2017 yılında yaptığı bir çalışma hakkında bilgi veren Can gıda güvenliğine dikkat çekerek: “Soğutma ile bakteri üreme hızı düşürülerek, gıdanın içinde zararlı toksin maddenin belli bir oranın altında kalması hedeflenir. Bakteri üreme hızı sıfırlanamayacağı gibi, sonsuz bir muhafaza da gerçekleştirilemez. Gıda zehirlenmeleri konusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistik verisi sunmuyor. Sağlık Bakanlığı ise yalnızca sindirim sistemi sorunları diye bir başlıkta ölüm vakalarını sunuyor. Bu oran çok yüksek olmasa da, ülkemizde yılda yaklaşık 200 bin kişinin zehirlenme vakası geçirdiğini, 10 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Bilgi kaynaklarının kıtlığı ve veri saklanmaması, sonuçların ve açılan soruşturmaların sonuçlarının bir merkezde toplanmaması gıda güvenliğinin sağlanması konusundaki durumu da özetliyor” dedi. Hava kirliliği konusuna da değinen Can; “Hava kirliliği konusunda durum daha vahim. Türk Toraks Derneği bu yılın başında açıkladığı yayınında Türkiye’de hava kirliliği nedeniyle her yıl 32 bin kişinin öldüğünü ve ülkemizin 81 ilinin 80’inin havasının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kirli olduğunu ifade etti. Biz iki gerçekle karşı karşıyayız: İnsanlarımız hem gıdalardan zehirlenerek hem de hava kirliliği, havanın ısınması ve partikül emisyonları sonucu hayatını kaybediyor. Türkiye’nin ne yazık ki yüzde 10’luk bir bölümünün havası temiz. İstanbul’un 279 gününün kirli havaya sahip olduğu bir istatistikle karşı karşıyayız. Bu sonuçları biz yaratıyoruz. Soğutma sektörü olarak buradan çıkaracağımız bazı hedefler var. Demonstrasyon Projemizin de özünü oluşturan doğa dostu bir yaşamı oluşturacak, güvenli gıda zincirini kuracak, güvenli gıda için soğuk zincirin tüm aşamalarını tamamlayacak, tarladan mutfağımıza giren bütün ürünlerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak bir çalışma, soğutma sektörünün hedeflemesi gereken başlıca konu” diye konuştu.


İsa: “Demonstrasyon projesi, alternatif soğutucu akışkanların başarılı şekilde kullanılmasını destekliyor”

Can’ın ardından Dr. Kadir İsa, Demonstrasyon Projesi’ne neden ihtiyaç duyulduğu konusunda özetle şunları söyledi: “Tüm dünyada kullanılan soğutma sistemlerinin büyük çoğunluğunu teşkil eden buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimleri dediğimiz sistemlerde soğutucu akışkanlar kullanılıyor. Bu soğutucu akışkanların önemli bir kısmı, geçmişteki bazı yönetmelikler vasıtasıyla kısıtlandı veya tamamen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla soğutma sektörü bu konuda bir arayış içine girdi. Bu boşluğu doldurmak üzere sektörde değişik ve alternatif soğutkanların kullanımı yoluna gidildi. Bu proje esasında bu tür alternatif soğutucu akışkanların başarılı bir şekilde kullanılması konusundaki çabalara destek amacıyla oluşturulmuş bir proje. UNIDO tarafından desteklenmekte ve SOSİAD tarafından yürütücülüğü yapılmakta. İşin diğer tarafında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bulunmakta. Bu proje vasıtasıyla yaklaşık 3 tane ilimizde bazı alternatif ve doğal soğutucu akışkan kullanan sistemlerde uygulamalar yapılacak. Bu uygulamalar üzerinde değişik ölçümler yapılacak. Ölçümler sonucunda bu soğutucu akışkanların alternatif olarak ne kadar değerli oldukları ortaya konulacak.”

 


Aslantaş: “İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 5 tesiste çalışmamız olacak”
Demonstrasyon Projesi’nin teknik ayrıntılarına değinen Kıvanç Aslantaş ise “Bu proje UNIDO’nun Türkiye’de yapmayı planladığı demonstrasyon projelerinden biri. Bu proje kapsamında bizler, küresel ısınmaya etkisi ve ozon tabakasına zararı olmayan gazların saha uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bu amaçla İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 5 tesiste çalışmamız olacak. Bu tesislerde hem çalışan tesislerin yeni sistemlere dönüşümü hem de aynı zamanda mevcut olan tesislerin ölçümlemesini yapacağız. Amacımız çevreye olumsuz etkisi olmayan soğutkanlarla, hem gıda muhafazası anlamında olabilecek en gelişmiş sistemleri sunmak hem de yatırım ve işletme maliyeti anlamında dezavantaj teşkil etmeyecek bir sistem oluşturmak. Projenin yılsonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında olan uygulamaları, yıl sonunda yapacağımız seminer ve sahadaki tematik toplantılar başlığı adı altında katılımcılara eğitimle sunmayı planlıyoruz. Farkındalık yaratma çalışmasının diğer bileşenlerini, 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek ISK-SODEX fuarında SOSİAD standında sektörel medya ve proje web sitesi aracılığıyla yapılacak olan çalışmalar oluşturuyor. ISK-SODEX fuarı sırasında F-Gaz yönetmeliği ile ilgili bir seminer düzenlenecek. Seminerde SOSİAD’ın sosyal ortak olduğu Real Alternatives 4LIFE projesi ile ilgili bazı gelişmeler de aktarılacak. 4 Ekim 2019 akşamı, soğutma sektörünün farklı segmentlerinden yaklaşık 500 kişinin katılması beklenen bir gala yemeği düzenlenecek” diye konuştu. Aslantaş, Henry Ford’un “Bir araya gelmek sadece başlangıçtır. Gerçek başarı, birlikte çalışabilmektir” sözleriyle SOSİAD’ın güç birliğine olan inancını vurguladı.


Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.

 

 

 

 

 

26 Haziran Dünya Soğutma Günü Kutlu Olsun.

 

 

 

 

 

 

 

23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü Kutlu Olsun.

 

 

 

 

 

 

Babalar Gününüz Kutlu Olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSİAD Yeni Üyeleriyle Gücünü Artırıyor

 

 

SOSİAD, kuruluşundan bugüne, Türkiye soğutma sektörünün dominant oyuncularını çatısı altında toplayarak, sektöre daha fazla katma değer sağlayabilmek için çalışıyor.
Bu süreçte yeni katılan üyeleriyle SOSİAD gücünü artırıyor. Son dönemde SOSİAD’a Aref Soğutma, Karyap İklimlendirme ve Tam-Güç Soğutma firmaları da katıldı. SOSİAD yetkilileri; chiller ve ekipmanları satışı ve teknik servisi konusunda ISO 9001:2008 kalite standardı ile hizmet veren Aref Soğutma, tavan tipi, yan ve orta asma tip ve açılı soğuk depo soğutucuları, kondenser üniteleri üreticisi Karyap İklimlendirme ve 1999’dan bugüne, 5.000 m2 üzerine kurulu 3.000 m2 kapalı alana sahip entegre tesisinde, uluslararası standartlara uygun soğuk hava depoları üreten ve 7/24 teknik servis imkanı bulunan Tam-Güç Soğutma firmalarının katılımından mutluluk duyduklarını belirtti.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSİAD’ın “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Seminer Dizisi Başlıyor

 

Türkiye’de daha çok, çeşitli nedenlerle diğer lise ve kolejlere giremeyen öğrenciler meslek liselerine yöneliyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 6.204 lisede 2.269.651 öğrenci eğitim alıyor. Bu rakamın yaklaşık 16.698 öğrencisi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim görüyor. Ancak bu okullarda verilen eğitimin istenilen düzeyde olmadığı, mezunlarının kazanmaları gereken beceriler konusunda yetersiz kalabildikleri görülüyor. SOSİAD, meslek liselerine gerektiği önemin verilmediği, oysa teknik eğitim veren bu okulların ülke sanayisi, ekonomisi ve gelişmişlik düzeyi üzerinde oldukça kritik bir önem taşıdığı düşüncesi ile bir sosyal sorumluluk projesi başlattı: “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi”…


 

SOSİAD, meslek liselerinin eğitim kalitesinin artırılması, tercih edilmelerinin sağlanması, istihdam ve farkındalık yaratılması amacıyla başlayan projenin ilk etabında seçilen altı pilot lisede seminerler düzenleyecek. İstanbul’daki altı okulda Nisan ayında düzenlenecek seminerler, öğrenci velilerinin de katılımına açık olacak.


SOSİAD’ın Türkiye soğutma sektörünü etkin biçimde tanıtacağı seminer dizisi için seçilen okullar; Küçükçekmece İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sultan Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.


Proje kapsamında yapılacak çalışmalar; laboratuvar desteği, teknik bilgi ve müfredatın geliştirilmesi, iş imkanına destek verilmesi, belirli şartlar ile staj ve burs sağlanması, öğretmenlerin eğitimine katkı sağlanması gibi konuları kapsayacak.

 

 

 

 

F-Gazlar Yönetmeliği Soğutma Sektöründeki Değişime Yön Veriyor

 

SOSİAD, (Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği) 4 Ocak 2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik ile soğutma sektörünün uyumlanması gereken değişikliklere dikkat çekmeye devam ediyor. F Gaz Yönetmeliği ile ilgili farkındalığı artırarak sektörü bilgilendirmek amacı ile 27 Eylül 2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde “Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları’’ konulu seminer düzenleyen SOSİAD’ın gündeminde konuya ilişkin yeni seminer programı bulunuyor. SOSİAD, özellikle yönetmelikle birlikte; AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerine yapacağı ihracatta yönetmeliğe göre dikkate alması gereken hususlara dikkat çekiyor.


F-Gaz Yönetmeliği ile Gelen Kısıtlar


517/2014 sayılı AB Revize Yönetmeliğinde RAC&HP sektörüne çeşitli tarihlerde sınırlamalar ve yasaklar getirilmişti. Türkiye’nin uyum süreci sonrasından söz konusu yasakların tarih farklılığı ile ülkemizde yayınlanması planlanan yönetmelikte yer alması bekleniyor. AB 517/2014 revize yönetmeliğindeki yasakları, HFC’lerin piyasaya sürülmesine ilişkin yasaklar ve kullanım kontrollerini kapsıyor. Özellikle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren; ≥ 2500 KIP değerinde HFC'ler içeren ticari soğutucular ve dondurucular, ≥ 2500 KIP değerinde HFC'ler içeren sabit soğutma ekipmanları (-50 derece sıcaklığa sahip cihazlar hariç), ≥ 150 KIP değerinde HFC'ler içeren taşınabilir oda iklimlendirme ekipmanlarının piyasaya arz yasağı bulunuyor. Yine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla; 517/2014 sayılı AB Yönetmeliğinin 11. Maddesinde tanımlandığı şekli ile İklimlendirme ve Soğutma sektörüyle ilgili olarak, ≥ 2500 KIP değerinde işlenmemiş F-gazları içeren soğutma ekipmanlarının (≥40 t CO2 eşdeğeri) bakım ve servisi konusunda kontrol uygulaması devreye giriyor.

 

 

 

 

Real Alternatives 4 LIFE Projesi Eğitimleri Friterm Akademi’de Gerçekleştirildi

 

Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği’nin (SOSİAD) sosyal ortak olarak yer aldığı REAL Alternatives 4 LIFE Projesi kapsamında, yanıcı/tutuşucu soğutucu akışkanlar ve karbondioksit soğutma sistemlerine ilişkin 12-14 Mart 2019 tarihlerinde Friterm Akademi’de eğitici eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde Dr. Kadir İsa Alternatif Soğutkanlar, Kıvanç Aslantaş ise Tutuşucu Akışkanlar konusunda bilgi verdi. Üç gün süren eğitimlerin ikinci gününde düzenlenen toplantıda Real Alternatives 4 LIFE Proje Koordinatörü proje ortak kuruluşu IOR’dan (Institute of Refrigeration) Raluca Sisiu, katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Sisiu, “AB F-Gaz Yönetmeliği, yüksek GWP’ye sahip HFC alternatiflerinin daha yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik ediyor. Endüstriyel kuruluşlar; amonyak, hidrokarbon, karbondioksit ve düşük tutuşucu maddeler gibi alternatiflerin güvenli kullanımı hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olmak üzere REAL Alternatives öğrenme programında bir araya geliyor. REAL Alternatives 4 LIFE, Avrupa çapında düşük GWP’li alternatiflerden HFO’lar, R32, hidrokarbon, karbondioksit ve amonyak için eğitimde iyi uygulamalar ile emniyetli, verimli, güvenilir ve uygun maliyetle kullanılmasını teşvik ediyor. Farkındalık, deneyim ve bilgi seviyesini artırarak, yaygın şekilde kullanılmasının önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor. Proje ayrıca, önemli ulusal, AB ve küresel çevre zirvelerinde, konferanslarda ve etkinliklerde yer alarak düşük GWP’li soğutucu akışkanlar için eğitimin yaygınlaştırılması konusunda faaliyet gösteriyor. Projenin bir parçası olarak geliştirilen kaynaklar, yenilikçi karma öğrenim (e-öğrenme, yüz yüze eğitim için dokümanlar, pratik uygulamalar, değerlendirmeler ve e-kütüphane) imkânı sunuyor. Program, tüm Avrupa’da alternatif soğutucu akışkanlar hakkında sektörün bilgi ve uzmanlığını bir araya getiriyor. REAL Alternatives, başarılı bir şekilde tamamlanan ve soğutucu akışkanların kontrol altında tutulması amacına hizmet eden REAL Skills Europe & REAL Zero projesinin üzerine inşa edilmiştir (Soğutucu Akışkanlar, Emisyonlar ve Sıfır Sızıntı). Avrupa çapında ortak bir konsorsiyum tarafından hazırlanan ve AB tarafından eş finansmanı sağlanan projede, eğitim ve meslek enstitüleri ile işveren temsilcisi kurumlar da yer alıyor. İşverenler, üreticiler, sektörel dernekler ve meslek enstitülerinden oluşan sektör paydaşları; öğrenim materyallerine katkıda bulunmuş, içerik konusunda tavsiyelerde bulunmuş, pilot çalışmalara yardımcı olmuş ve geliştirilen programı desteklemişlerdir. Ücretsiz, çok dilli öğrenim materyalleri 2015 yılında kullanıma açılmış ve 2018’de revize edilmiştir. Bireysel gelişim veya sınıf ortamında eğitim materyalleri olarak kullanılabilirler. E-öğrenme; elektronik araçlar, mevcut kaynaklardan elde edilen kapsamlı bir kütüphane, E-kütüphane de yüzden fazla yararlı sektörel kaynak içerir” dedi. Sisiu’nun ardından ATF İtalyan Soğutma Teknisyenler Birliği’nden Marino Bassi ise yanıcı/tutuşucu soğutucu akışkanlar ve karbondioksit soğutma sistemleri eğitimleriyle ilgili teknik bilgiler verdi, Avrupa’daki düzenlemeler ve gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Toplantıya Friterm ve Türkiye iklimlendirme sektörü sivil toplum kuruluşları adına katılan Metin Duruk konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye iklimlendirme sektörü çok örgütlü bir sektör ve bu örgütlerden biri olan SOSİAD çok önemli bir görev üstleniyor. SOSİAD, AB ile birlikte ülkemiz soğutma sektörü için çok önemli bir proje yürütüyor. Bu projenin doğa ve çevre açısından önemi büyük. Çünkü doğa ve çevre elimizden kayıyor, şu anda sınıra gelmiş durumdayız. Dünya 1,5 derece ısındığı anda kıyamet kopar, bunun geri dönüşü de imkânsız hale geliyor. İklim değişikliği verileri dünyanın kıyamete çok yaklaştığını ne yazık ki gözler önüne seriyor. Çocuklarımıza çok kötü bir dünya bırakıyoruz. Bunun mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Amonyak, karbondioksit gibi yanıcı gazlarla yapılacak soğutma çalışmaları, doğaya dost sanayinin kurulması için önemli bir adım olacaktır. Bizler doğaya dost sanayiyi kurmazsak, yalnızca tüketme üzerine geleceğimizi kurarsak, çocuklarımıza çok kötü bir gelecek bırakmış olacağız. O yüzden SOSİAD’ın da içinde yer aldığı bu çalışmalar çok önemli.” Duruk’un ardından SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, “SOSİAD Yönetim Kurulu olarak sektör içi eğitimlere büyük önem veriyoruz. Derneğimiz soğutma sektöründe etkin birçok kurumla birlikte eğitim ve seminer faaliyetleri yürütüyor. Soğutma alanında alternatif gazların kullanımı hem çevresel etkiler açısından hem de ticari bağlamda büyük önem taşıyor. Bu anlamda bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayıp devamının sağlanmasını hedefliyoruz. Derneğimiz adına bu projenin gerçekleştirilmesi için katkı koyan ve ev sahipliği yapan Friterm’e çok teşekkür ederim” diye konuştu. Son olarak Eurovent Başkanı Naci Şahin ise, “Geçen yıl Mayıs ayından itibaren İSKİD’i temsilen Eurovent Derneği’nde başkanlık görevini sürdürüyorum. Takriben 8 yıldır Eurovent Yönetim Kurulu’nda yer alıyorum. Türkiye’den ilk başkan olmam, ülkemizde de büyük yankı uyandırdı. Avrupa, çevre ve yeni gaz alternatifleri konusunda öncü. Biz de Avrupa normlarını takip eden bir ülkeyiz. Eurovent de bu konularda görüşü alınan bir dernek. Çünkü Eurovent, Avrupa’daki tüm ülkelerin üretici derneklerinin federasyonu gibi çalışan bir dernek olduğundan, içinde diğer birçok sivil toplum kuruluşundan farklı olarak hem kobileri hem de büyük firmaları barındırması sebebiyle daha tarafsız bir görüş verebileceği düşünülen bir yapı. Bu anlamda Avrupa Komisyonu nezdinde görüşlerine değer veriliyor. Özellikle gerek hidrokarbonlar gerek karbondioksit noktasında bu eğitimlerin düzenlenmesini çok faydalı buluyorum, bunun için SOSİAD’a teşekkür ediyorum. Yeni gaz alternatifleri ve doğal akışkanlar konusunda iyi eğitilmiş olmamız gerekiyor, çünkü bunlar yetkinlik gerektiren konular. Bu eğitimlere katılıp sertifika kazanmak çok önemli. Ayrıca bu sertifika Avrupa nezdinde de geçerli. Bu sertifikayı kazanan mühendis ve teknisyenlerimiz, Avrupa’nın herhangi bir yerinde bir projede görev alabilir” dedi. Eurovent’in iki yılda bir düzenlediği Eurovent Summit’in 2020 yılının Eylül ayında Antalya’da yapılacağını sözlerine ekleyen Şahin, Türkiye’nin yükselen trendini devam ettirmek için çalıştıklarını vurguladı.

 

 

26 Haziran, Dünya Soğutma Günü Olarak Kabul Edildi

 

Dünyanın dört bir yanından sanayi sendikaları ve meslek kuruluşları 26 Haziran’ı Dünya Soğutma Günü olarak ilan etmek için bir araya geldi. Amaç, insanlığın iyiliği için soğutma, iklimlendirme ve ısı pompalarının önemli rolünün altını çizerek sektörün gelişimini teşvik etmek. Dünya Soğutma Günü’nün, HVACR organizasyonları ve profesyonelleri ile soğutma, iklimlendirme ve ısı pompaları endüstrisi ve teknolojisinin, modern yaşam ve toplumda oynadığı önemli rolün farkındalığını artırmanın bir aracı olarak hizmet etmesi öngörülüyor. Dünyanın her yerinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. ABD, Hindistan, Pakistan, Filipinlik, Tayland, Avustralya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’daki dernekler, Dünya Soğutma Günü’nün kabulü için destek verdi. Dünya Soğutma Günü halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olmak için bir fırsat olacak.

 


www.worldrefrigerationday.org 

 

 

 

Lütfen kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilmiş e-Posta adresinizi giriniz. Dosyadaki e-Posta adresinize kullanıcı adınız e-Posta ile gönderilecektir.

Destekliyoruz

ÜYESİYİZ

       
Casino Bonus at bet365 uk