Sektörel

MOP 31 Montreal Protokolü Tarafları Roma’da Toplandı

Montreal Protokolü’nün tarafları, 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Roma’da, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Merkezi’nde bir araya geldi. Küresel ısınmayı azaltmak için Kigali Değişikliği konusunda ne gibi adımlar atılması gerektiğini, sürdürülebilir soğuk zincirin güvenliğini, HFC’lerin küresel kademeli azaltımını ve R11 emisyonlarındaki yükselişi önlemeyi ele alan 177 taraf, 4-6 Kasım tarihleri arasında hazırlık toplantılarına, 7-8 Kasım tarihlerinde de üst düzey istişare toplantılarına katıldı.

MOP 31 Montreal Protokolü Tarafları Roma’da Toplandı

Hazırlık toplantılarının açılış konuşmasında, İtalyan Çevre, Kara ve Deniz Bakanlığı Müsteşarı Roberto Morassut, Montreal Protokolü’nün “sürdürülebilir bir dünyaya geçiş için ilham kaynağı” olduğunu belirtti.

FAO Genel Müdürü, İklim, Biyoçeşitlilik, Arazi ve Su Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı René Castro-Salazar, ülkelerin mevcut gıda atıklarını azaltabilmeleri halinde tüm dünyayı beslemesinin mümkün olacağına dikkat çekerek, gıda israfını azaltmak için birlikte çalışmalarının aciliyetini vurguladı.

Ozon Sekreteryası Genel Sekreteri Tina Birmpili, soğuk zincirler ve gıda güvenliği için enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti.

 Sürdürülebilir soğuk zincir, dünyadaki açlık sorununun çözümünün anahtarıdır

Taraflar ayrıca, Sürdürülebilir Soğuk Zincir Yönetimi ile Montreal Protokolünün Gıda Kayıplarının Azaltılmasına Katkısı Konulu Roma Deklarasyonu’nu imzalamaya davet edildi. 8 Kasım itibariyle, Roma Deklarasyonu, 76 ülke tarafından imzalandı ve Kasım 2020’de MOP 32’nin başlangıcına kadar imzaya açık kalacak.

Gelişmekte olan ülkeler için enerji verimli teknolojilere erişim

5 Kasım’da yapılan sabah oturumu, gelişmekte olan ülkelerin soğutma ve iklimlendirme, ısı pompası (RACHP) sektörlerinde enerji tasarruflu teknolojilere erişimini ele aldı.

Teknoloji ve Ekonomik Değerlendirme Paneli’nde (TEAP) HFC’lerin kademeli düşüşü aşamasında, iklimlendirme ve ticari soğutma ekipmanlarının enerji verimliliğini artıracak teknolojilerin mevcut olduğu; ülkelerin yüksek GWP HFC’lerinin azaltılması sırasında enerji verimliliğini artırmak için piyasa politikalarını ve teşviklerini kullanabileceği konuşuldu. MOP, TEAP’ın Kigali Değişikliğini desteklemek amacıyla RACHP sektöründeki en iyi uygulamalar, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve enerji tasarruflu teknolojilerle ilgili yeni gelişmeleri ele alan bir raporu MOP 32 için hazırlamasını istedi.

Bu yıl 1 Ocak’ta yürürlüğe giren Kigali Değişikliği, ülkelerin soğutma ürünlerindeki HFC’lerin üretim ve tüketimini gelecek 30 yılda yüzde 80’den fazla azaltmalarını istiyor. Bugüne kadar 88 tarafça onaylanan değişikliğin, ozon tabakasını korumaya devam ederken, yüzyılın sonuna kadar 0,4 °C’ye kadar küresel ısınmanın önlenmesi bekleniyor.

6 Kasım tarihli bir etkinlikte, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Ozon Sekreteryası, yanıcı olmayan düşük GWP soğutucu akışkanları için güvenlik standartları çevrimiçi aracını sundu. AB, revize edilmiş güvenlik standartlarının Kigali Değişikliği’nin uygulanması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu etkileşimli araç, ilgili Standartlar Kuruluşları tarafından geliştirilen Soğutma, Klima ve Isı Pompası (RACHP) ekipmanıyla ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal güvenlik standartlarının kapsamlı bir listesini sunuyor. (https://ozone.unep.org/system-safety-standards/tool)

CFC-11 emisyon sorunu kontrol altında

CFC-11 emisyonları konusu hafta boyunca birçok oturumda tartışıldı. Bilimsel Değerlendirme Paneli’nin (SAP) geçici raporunda, CFC-11 emisyonlarını ele almak için bilimsel bir toplulukla birlikte çalışıldığı belirtildi. 2014-2016 yılları arasında CFC-11’in küresel emisyonlarındaki tahmini artışın ozon tabakasına yönelik bir tehdit olmadığı ve 2017 sonrası güncellenen ölçümlerin küresel CFC-11 emisyonlarının azaldığını öne sürüldü. Bununla birlikte, eğer bu emisyonlar sürdürülebilir bir oranda devam ederse, tehdit oluşturabileceğine dikkat çekildi.

MOP32 için 23-27 Kasım 2020 tarihleri belirlendi ve Özbekistan, etkinliğin Taşkent’te, yapılmasını teklif etti.

Başa dön tuşu