Projeler

Kurulduğu günden bu yana sektörün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çalışmalar yapan SOSİAD oluşturduğu komisyonların desteğiyle çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir.

Faaliyetlerin bazıları

● Derneğimiz ISK SODEX Fuarlarına katılım sağlayarak üyelerimizin ve derneğimizin tanıtımını yapmıştır.
● ISK SODEX Fuarı sırasında üyelerimizin sponsorluğunda Geleneksel Soğutmacılar yemeği düzenlenmektedir.
● Sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesi için üyelerimizin katkıları ile mesleki eğitim kurumlarına malzeme yardımlarımız devam etmektedir.
● Eğitim Komisyonu, okul ve firmalarla işbirliği içerisinde Meslek Lisesi soğutma sistemleri dalı öğrencilerinin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla teknik geziler düzenlemiştir.
● Ozon tabakasının giderek inceldiği ve küresel ısınmanın çok ciddi boyutlara geldiği günümüzde SOSİAD olarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve dünya bırakmak en önemli hedeflerimizden birisidir. Bu amaçla soğutucu gaz ithal eden üyelerimiz ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve İklim Değişikliği Kapsamında Dikkate Alınan Kimyasalların ithalat ve kullanımının kontrolüne dair web tabanlı yazılım programı yaptırmışlardır. Zararlı etkileri olan bu maddelerin ithalat prosedüründen tüketimine kadar olan süreçte kullanılacak bu programa internet ortamında kayıt yaptırıp, Bakanlıkça onaylanan firmalar söz konusu kimyasalların alım-satım-kullanımını yapabilmektedir. Bu sayede belgesiz ve bu işte yeterliliği olmayan kişilerin bu maddeleri kullanması engellenmekte, dolayısıyla da çevreye olumsuz etkisi azaltılmaktadır.
● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı UNIDO işbirliği ile İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü etkinliği çerçevesinde ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımını başarı ile yürüten ve alternatif gazlara geçiş yapan 10 dernek üyesi firmamıza Bakanlık tarafından plaket verilmiştir.
● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Ozon Panellerine katılım sağlanmaktadır.
● SOSİAD, 8-12 Ekim 2012 ve 14 – 16 Ekim 2014 tarihlerinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen CHILLVENTA Fuarlarına KOSGEB Destekli Yurt Dışı İş Gezisi Programı düzenlemiştir.
● Sektörümüzün 2023 hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak projelerin üretildiği İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ 2023 VİZYON ÇALIŞTAY’larına katılım sağlanmıştır.
● İstanbul Sanayi Odası Vakfı, İSOV Zincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yaptığımız malzeme yardımlarından dolayı 23 Mayıs 2012 tarihinde bir plaket vermiştir. İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Sn.Prof.Dr.Ömer DİNÇER plaketi 2012-2013 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.M.Cem ATALKIN’a takdim etmiştir.
● SOSİAD bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Rekabet Komisyonu, piyasada haksız rekabet oluşmaması için çalışmalarını sürdürmekte olup, gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili kurumlara başvurmaktadır.
● SOSİAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen sektörle ilgili çeşitli toplantılara katılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNIDO tarafından yürütülen OTİM Bertarafı Projesi ile OTİM ve Florlu Sera Gazı İçeren Sabit Ekipmanların Tespiti ve Teknik Personelin Eğitimi Komisyonu çalışmalarında yer almaktadır.
● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü yetkilileri 7 Haziran 2013 ve 15 Kasım 2013 tarihlerinde derneğimizi ziyaret etmişlerdir.
● İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Sn.Zeki POYRAZ’a sektörümüzün gelişimine yaptığı katkılardan dolayı 21 Ağustos 2013 tarihinde plaket verilmiştir.
● Derneğimizin tanıtımı ve sektörde tanınırlığının artması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sektör dergilerinde derneğimizin yapmış olduğu çalışmaların yer alması sağlanmıştır.
● Derneğimiz TOBB bünyesinde kurulu bulunan Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin üyesidir.
● SOSİAD, Türkiye İklimlendirme Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi’nin hazırlanmasında yer almıştır.
● Derneğimiz, Türkiye İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği’nin kuruluş çalışmalarında yer almıştır.
● İSKİD tarafında düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesine üyelerimizin katılımı sağlanmıştır.
● SOSİAD, Mesleki Yeterlikler Kurumu (MYK) ile İstanbul Ticaret Odası (İ.T.O.) arasında imzalanan protokol çerçevesinde iklimlendirme dallarına dair meslek standartlarının hazırlanması çalışmalarında yer almıştır. SOSİAD’ın yer aldığı çalışma grubu Avrupa Yeterlikler Çerçevesinde (AYÇ) iklimlendirme sektöründe meslekte standartları ve yeterlikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada SOSİAD ile birlikte ISKAV, İSKİD, İSEDA yer almaktadır. Hazırlanan meslek standartları MYK tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
● SOSİAD, ISKAV’ın (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Mütevelli Heyetine üye olup tüm faaliyetlerine katılmaktadır.
● Sektördeki diğer derneklerle, MMO ile ortak çalışmalar yapılmakta ve ilişkiler geliştirilmektedir.
● Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve TSE nezdinde sektör ile ilgili mevzuat konusunda çalışmalar yapılmış ve önemli faydalar elde edilmiştir.
● SOSİAD tüzüğünde Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
● Derneğimizin web sayfası yeni yüzüyle Ocak 2013, Facebook ve Twitter sayfalarımız Mart 2012 itibariyle yayına başlamıştır.
● Yönetim Kurulunun, üyelerimizin ziyaret edilmesi, derneğimizden beklentilerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu çalışma sisteminin anlatılması amacıyla bazı Yönetim Kurulu toplantıları üyelerimizin iş yerlerinde yapılmıştır.
● Derneğimizin yaptığı çalışmalar ve yayınladığı bazı bildiriler web sayfamız kanalıyla sektörümüzün bilgisine sunulmaktadır.

Başa dön tuşu