İş Etiği

SOSİAD ÜYELERİNİN UYACAĞI İŞ ETİĞİ İLKELERİ

Dernek üyeleri;
Ülkesine ve topluma, çalıştığı iş yerine, iş yaptığı kişi, özel sektör ve devler kuruluşlarına, çalışanlarına karşı aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

1- DÜRÜSTLÜK : Derneğimizin üyeleri onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır, hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Kendisine haksız rant tekliflerini veya kendisinden bir başkası için haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

2- GÜVENİLİRLİK : Kendisine ve firmalara karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, tüketiciye karşı olan yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar.

3- SÖZÜNÜ TUTMAK : Verdiği sözleri yerine getirmeye özen gösterir. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

4- SADAKAT: Kanunsuz yollarla bilgi elde etmeye çalışmazlar. Görevleri gereği sahip oldukları özel bilgileri, kendi çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten veya ortağından ayrılmış bile olsalar eski firmasının özel bilgilerini çıkarları için kullanamazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

5- ADİL OLMAK ve BAŞKALARININ HAKLARINI KORUMAK : Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanlarıyla hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

6- YASALARA KARŞI SAYGILI ve DUYARLI OLMAK : Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

7- EN İYİSİNİN PEŞİNDE OLMAK : Verdiği kararlar ile çevre ve yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesine, ülke kaynaklarının israf edilmesinin önlenmesine ve ülkenin zenginleşmesine katkı sağlar.

8- YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK : Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

9- MESLEKİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM : Üyeler kendi teknik elemanlarının ve toplumu oluşturan bireylerin potansiyellerini arttırmak, sektörlerinde katılımcı ve paylaşımcı   olmak ve yeni nesillere katkıda bulunmak amacı ile eğitime önem verir, bu yönde yapılan çalışmalara katılma konusunda özen gösterir. Bilgi birikimini ve deneyimini genç kuşaklara aktarır, onları katılımcılık konusunda özendirir.

10- ÇEVRE BİLİNCİ : Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması ve benimsenmesi için çalışmalar yapar.

11- VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU : Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

12- ÜYE SORUMLULUĞU : Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem ve işlem yapamaz.

13- İŞ İLİŞKİLERİ : Dernek üyeleri üyelerinin, temsilciliklerine, distribütörlerine, bayiliklerine, ticari kurallar içerisinde göz koymaz, onlara teklif götürmez, gelen teklifleri reddeder veya üyesiyle görüşerek karara varır.

14- MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ : Dernek üyeleri birbirleri ile kademeli çalışır, haksız rekabet içerisine girmez. Müşterilerine dernek üyeleri hakkında karalayıcı, rencide edici, küçük düşürücü sözler söylemez veya ima etmez.

15- Dernek üyeleri mesleki açıdan piyasayı dolandıran, ödemelerini gününde yapmayan veya verdiği sözü müteaddit defalar tutmayan müşterilerini derneğe bildirmekle yükümlüdür.

16- Dernek üyeleri, yukarıda sözü edilen 15 maddeye uyacağına dair namusu ve şerefi üzerine söz verir ve uygular.

Firma ünvanı                                              tarih – kaşe – imza

Temsil edecek kişi :
Adı Soyadı :                                                 İmza

 

Başa dön tuşu