Eğitim Dökümanları

Soğutma Sistemleri ve Servis Uygulamaları Kitabı

“Soğutma Sistemleri ve Servis Uygulamaları” kitabı, soğutma teknolojileri alanında kapsamlı bir kaynak sunmaktadır. Kitap, enerji verimliliği, çeşitli soğutucu akışkanlar ve buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri gibi konuları ele alırken, ayrıca adsorbsiyon ve absorbsiyon gibi alternatif soğutma metodlarını da detaylandırır. Kitapta yer alan bilgiler, soğutma sistemleri tasarımı, servis işlemleri ve en iyi uygulama teknikleri ile zenginleştirilmiştir.

Bu çalışma, soğutma sistemleri ile ilgili teknik detaylar ve pratik uygulama önerileri sağlayarak sektör profesyonelleri, mühendisler ve teknisyenler için vazgeçilmez bir referans kaynağıdır. Kitap, soğutma teknolojilerinin temel prensiplerini anlamak ve bu alandaki en güncel uygulamalar hakkında bilgi edinmek isteyen herkes için idealdir.

1 Ocak 2020 itibariyle F-Gaz Servis ve Ürün Kısıtlamaları

Bu teknik bülten, Avrupa’da soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası servis/montaj yüklenicilerini 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan F-Gaz Yönetmeliği altındaki yeni servis ve piyasaya arz yasakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Belirli soğutucu akışkanların kullanımını yasaklayan bu düzenlemeler, özellikle yüksek Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip Hidroflorokarbonların (HFC) kullanımını sınırlandırmakta ve bu değişikliklerin sektöre ve servis mühendislerine olan etkilerini açıklamaktadır. Bülten, yasakların detaylarını, etkilenen soğutma ekipmanlarını ve yasaklardan muaf tutulan durumlar ile yüklenicilerin uyum sağlaması için yapmaları gerekenleri özetler.

DÜŞÜK (A2L) ve YÜKSEK (A3) TUTUŞMA POTANSİYELİNE SAHİP SOĞUTKANLARA SERVİS İÇİN GEREKLİ DONANIM

Dokümanda, AREA’nın (Avrupa İklimlendirme ve Soğutma Derneği) iklimlendirme ve soğutma sektörü müteahhitlerine yönelik olarak düşük ve yüksek tutuşma potansiyeline sahip soğutkanlarla ilgili donanım gereksinimleri ele alınmaktadır. Özellikle, Avrupa’da F-Gaz yönetmeliği kapsamında yüksek küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip HFC soğutkanlarının azaltılmasıyla birlikte, düşük GWP’li alternatif soğutkanlara geçişin önemi vurgulanmaktadır. Bu geçiş, özellikle A2L (düşük tutuşuculuk) ve A3 (yüksek tutuşuculuk) kategorisindeki soğutkanlar için uygun servis donanımlarının ve güvenlik protokollerinin anlatıldığı bir rehber sunmaktadır. Rehber, bu soğutkanların güvenli kullanımı için gerekli donanımlar, taşıma koşulları ve servis prosedürlerine dair detaylı bilgiler içermektedir. Ayrıca, bu soğutkanların kullanımı sırasında uygulanması gereken özel güvenlik önlemlerini ve uygun ekipman seçimini de kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.

İŞİNİZİ GELİŞTİRİN: Yanıcı Soğutkanlara Hazırlıklı Olun

Doküman, düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip yanıcı soğutkanların kullanımı ve onlara hazırlık üzerine odaklanıyor. Bu soğutkanların kullanımının artmasıyla, sektör profesyonellerinin F-Gaz Yönetmeliğine uygun olarak sertifikalandırılması, güvenlik standartlarına ve üretici talimatlarına sıkı sıkıya uyulması gerekmektedir. Belgede ayrıca, yanıcı soğutkanlarla çalışmanın özellikleri, bu soğutkanlar için gerekli olan ekipman özellikleri ve doğru kullanım yöntemleri detaylandırılmıştır. Yapı yönetmelikleri ve emniyet standartları gibi konulara da değinilerek, yanıcı soğutkanların emniyetli bir şekilde kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, soğutkanların çevre üzerindeki etkileri ve sektörel düzenlemelerle uyumlu olmanın önemi anlatılmaktadır.

İŞİNİZİ KORUYUN: Güvenilir Kaynaklardan Soğutkan Alın

Doküman, işletmeleri yasa dışı soğutkanlara karşı korumak ve güvenilir kaynaklardan soğutkan satın almanın önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır. AB F-Gaz Yönetmeliği ve HFC’lerin kademeli azaltımı çerçevesinde, yüksek GWP’ye sahip HFC’lerin üzerindeki baskının arttığı, soğutkanların değerli hale geldiği ve yasa dışı soğutkan satın almanın ciddi mali, operasyonel ve sağlık riskleri taşıdığı belirtilmektedir. Belgede, güvenilir soğutkan tedariki için basit adımlar sunulmakta ve yasa dışı soğutkanların nasıl tanımlanacağına dair bilgiler verilmektedir. Ayrıca, soğutkan satın alınırken karşılaşılabilecek çevresel etkiler ve yasal uygunsuzluklar gibi olası sorunlara dikkat çekilmekte ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır.

SOĞUK DEPOLARDA YANGINDAN KORUNMA - YANGIN RİSK ANALİZİ

Doküman, soğuk depolarda yangından korunma üzerine bir webinar sunumudur ve Türkiye’deki yangın güvenliği farkındalığını artırmayı hedefler. Sunumda özellikle elektrik tesisatlarının düzenli olarak denetlenmesi, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin kurulması, ve sprinkler söndürme sistemlerinin tüm depolama alanlarına entegre edilmesi gibi önlemler vurgulanır. Ayrıca, yangın güvenliği için mevzuatlara uygun olarak çeşitli güvenlik önlemleri alınması, fabrika temizliğinin iyi seviyede tutulması ve yangın riskini minimize etmek amacıyla patlamadan korunma dökümanının hazırlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Sunum, Worcester Yangını gibi geçmiş olaylardan örnekler vererek, soğuk hava depolarında yangın risklerinin ciddiyetini ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirlerin önemini anlatmaktadır.

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI, F-GAZ UYGULAMALARI VE KİGALİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sunum, Türkiye’de iklim değişikliği ve F-gazları yönetimi üzerine detaylı bilgiler sunar. İklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarından dolayı küresel bir sorun olduğu vurgulanır. Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenebileceği belirtilirken, özellikle Akdeniz makro-iklim kuşağında olması nedeniyle olumsuz sonuçlara maruz kalabileceği ifade edilir.

Sunumda ayrıca, Türkiye’nin sera gazı emisyonları ve bu emisyonların sektörel dağılımı ile ilgili bilgiler verilir. Enerji sektörünün emisyonlardaki payının %72 olduğu belirtilirken, bu sektörü tarım, endüstriyel işlemler ve atık sektörlerinin takip ettiği açıklanır.

F-gazlarının yönetimi konusunda Türkiye’nin mevcut durumu ve Kigali Değişikliği’ne uyum süreci üzerinde durulur. Kigali Değişikliği ile Türkiye’nin 2024 yılından itibaren florlu sera gazlarının tüketimini kademeli olarak azaltmayı hedeflediği ve 2045 yılına kadar bu gazların tüketiminde %80’lik bir azalım sağlanacağı ifade edilir.

Yeni çıkarılan ve florlu sera gazlarına ilişkin yönetmelikler, tüketimin azaltılmasına yönelik usul ve esasları, ithalat ve ihracat lisanslandırma süreçleri ve sektörel azaltım politikaları gibi konular detaylı olarak ele alınır. Bu yeni yönetmelikler, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmede önemli rol oynamaktadır.

Başa dön tuşu