Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Takip ve Geliştirme Komisyonu

Komisyonumuz,

 • İlgili Bakanlıklar, STK, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla çevre bilincinin arttırılması ve soğutucu akışkanların çevreye olan zararlarının bertaraf edilmesi için ortak çalışmalarda bulunmak, sektörü ilgilendiren kanun, tebliğ, yönetmelik vb. mevzuat konularında görüş bildirmek,
 • Üyelik sürecinde AREA ile ilişkileri yürütmek, koordine etmek, alt grup (task forces) çalışmalarında görev almak, elde edilen sonuçları değerlendirmek ve SOSİAD bünyesinde yaygınlaştırmak. AREA çalışmalarında aşağıdaki görevleri yerine getirmek,
 • AREA ve üyesi derneklerin temsilcileri ile iletişim ve işbirliği hususunda işbirliği önerileri geliştirmek,
 • AB’deki ilgili mevzuat, yayın ve uygulamaların izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak,
 • AREA bünyesinde ortak geliştirilip yürütülebilecek projelere ilişkin önerilerde bulunmak,
 • Üyelerin gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri için gerçekleştirilebilecek seminer, toplantı vb. konulara ilişkin öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.
KOMİSYON ÜYELERİ
 • Barış UÇANER (Başkan)
 • Kıvanç ASLANTAŞ (Başkan Yard.)
 • Kadir İSA
 • Hüseyin Bahadır YILDIRIM
 • Mustafa Alihan TURHAN
 • Kaan Deniz BOZACI
 • Eren GÜL
 • Selçuk SAVAŞ
 • Murat EKENOĞLU
 • Yunus Emre BULUT
 • Ahmet ULUDOĞAN
 • Aylin TURGUT
 • Emre ORHAN
 • Dorukhan AKINCILAR
 • Andaç YAKUT
 • Zeynep Gökçen AŞAN
AREA Çalışma Grupları

WG Human Capital 
Dr. Kadir İSA – Kıvanç ASLANTAŞ

WG Refrigerants
Barış UÇANER, Murat EKENOĞLU, Mustafa Alihan TURHAN, Kaan Deniz BOZACI

WG Sustaniable Innovation
Kıvanç ASLANTAŞ, Hüseyin Bahadır YILDIRIM, Yunus Emre BULUT

WG Legislation & Standards
Kıvanç ASLANTAŞ, Hüseyin Bahadır YILDIRIM, Mustafa Alihan TURHAN

Başa dön tuşu