Sektörel

26 Haziran Dünya Soğutma Günü Teması “Yaşam İçin Soğuk Zincir”

İlk kez geçtiğimiz yıl kutlanan 26 Haziran Dünya Soğutma Günü’nün bu yılki teması “Yaşam için Soğuk Zincir” (Cold Chain 4 Life) oldu.
Bu yıl Dünya Soğutma Günü’nde, meslek örgütleri, ticari kuruluşlar, enstitüler, soğuk zincirin küresel sağlık ve refah için hayati önemini vurgulayacak önemli etkinlikler gerçekleştirecek.
Bu yılın teması, Covid-19 koronavirüs pandemisine eşi benzeri görülmemiş küresel tepki nedeniyle, hayati gıdaların ve ilaçların korunmasında soğutma uzmanlarının misyonu özellikle dikkat çekecek.

26 Haziran Dünya Soğutma Günü Teması “Yaşam İçin Soğuk Zincir”

Geçen yılki Dünya Soğutma Günü gerçekleştirildikten sonra, Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), dünya çapında soğuk zincirin ve soğutmanın ulusal pazarlara ve küresel kalkınmaya etkisini vurgulamanın yollarını düşünmeye çağırdı.
Organizasyon, “Soğutma alanındaki tek bağımsız hükümetlerarası organizasyon olarak, IIR, ortaklarımızla birlikte, bu günü desteklemek üzere dünya çapında düzenlenecek tüm farklı faaliyetlerin bir dizinini oluşturacak ve küresel ölçekte tanıtacaktır. Bu dizin, ‘Yaşam için Soğuk Zincir’ başlığı altında EPEE, ASHRAE ve BM Çevre Programı gibi gruplar tarafından da desteklenecektir. Kampanyaya katılmak isteyen kuruluşlardan, iif-iir@iifiir.org adresine yer, tarih ve iletişim bilgileriyle birlikte planlanan etkinliklerinin bir açıklamasını göndermeleri istenmektedir” açıklamasını yaptı.
Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIF / IIR) 6.Genel Soğutma ve Gıda Notu-Dünyada Beslenmede Soğutmanın Rolü (2020) belgesini yayımladı. Bir yıldan uzun süredir, soğutmadan faydalanması gereken gıda ürünleri 1.661 milyon tonu buluyor (Çeşitli tarımsal ve hasat sonrası kayıplar düşüldükten sonra). Bununla birlikte, bu tonajın sadece %47’si soğutulabilmektedir, bu da gıda üretiminin %13’üne karşılık gelen kayıpların söz konusu olduğunu göstermektedir. Bu kayıplar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir. Bu 475 milyon ton kayıp gıda, soğutma sayesinde kazanılabilir ve teorik olarak yılda 950 milyon insanı besleyebilir. Bu rakam, 2018’de 821 milyon insanın yetersiz beslendiği ve dünya nüfusunun 2050 yılına kadar hala 2 milyar büyüyeceği gerçeğiyle birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. Ülkemizde yaş sebze meyve alanında kayıplar %25 mertebesinde kabul edilmektedir. 
Bu rakamlar, en son FAO verilerinden IIR tarafından, bozulabilir gıda ürünlerinin her kategorisi ve gıda tedarik zincirinin her aşaması için gıda kayıplarını değerlendiren bir model temelinde elde edilmiştir. Bu Bilgi Notu, küresel gıda güvenliğinin iyileştirilmesinde etkili soğuk zincirlerin oynayabileceği temel rolü göstermeyi amaçlamaktadır.
ASHRAE 2019-2020 başkanı Darryl K. Boyce, bu çalışmanın soğutma teknolojisini ve uygulamalarını genişletme fırsatlarına odaklanarak, derneğin soğutma web sayfasının Dünya Soğutma Günü kampanyasıyla uyumlandırılacağını söyledi.
ASHRAE’nin Soğutma Komitesi Başkanı Rajan Rajendran, soğutma ve soğuk zincirin dünya çapında büyüyen bir endüstri olduğunu ve bu yılki etkinlik için iyi bir odak noktası olduğunu belirtti.
“Çevre Dostu Soğutma”yı, faaliyetlerinin odağına alan SOSİAD, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Dünya Soğutma Günü’nü çeşitli faaliyetlerle destekleyecek. COVID-19 sürecine ilişkin SOSİAD Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada; Pandemi sürecinin tüm dünyaya verdiği; ekolojik yıkımın durdurulması ve sağlık altyapısının iyileştirilmesi gibi iki önemli mesajın var olduğu, buna depolama ve lojistik altyapısının iyileştirilmesinin de ilave edilmesinin gerekeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca üretimin düşmesinden kaynaklanan gıda krizinin yanı sıra çevre duyarlılığı, enerji verimliliği, doğal akışkanların tercih edilmesi, sera gazı emisyonlarının düşürülmesinin hedeflenmesi gibi mesajlar da yer aldı.

Başa dön tuşu