ManşetSektörel

Cool Up Projesi

Cool Up Projesinin Düzenlediği Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılmasında Isı Pompalarının Yeri Konulu Toplantıya Katıldık.

Cool Up Projesi kapsamında 03 Mayıs 2024 Cuma günü Ankara’da düzenlenen “Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılmasında Isı Pompalarının Yeri” konulu tematik toplantıya SOSİAD adına Yönetim Kurulu Başkanımız Türkay Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hayati Can, Genel Sekreterimiz Barış Uçaner, Dernek Müdürümüz Kemal Öz ve İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Üyemiz Dr. Meral Gündüz katıldı.

Cool Up girişiminin Avrupa Birliği’nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir araç olan ısı pompası uygulamalarına dair Türkiye’deki durumu anlamak ve sürdürülebilir soğutmaya katkısını konuşmak için kamu kurumları ve soğutma sektörünün bir araya geldiği toplantının açılış konuşmalarını UNDP Türkiye Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda ve İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi Daire Başkanı Volkan Polat yaptı.

Zeynep Gökçen Aşan, ‘’Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılması’’ Ecem Bahçelioğlu, ‘’Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik ve Piyasaya Arz Yasakları’’ Markus Offermann ve Mustafa Abunofal ‘’AB’de Isı Pompasına Geçiş, İSKİD adına Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılmasında Isı Pompalarının Yeri’’ konulu sunumlar yapıldı.

SOSİAD adına ise Dr. Meral Gündüz ‘’Soğutma Sanayisinde Yeşil Dönüşüm’’, Hayati Can ‘’Isı Pompalarında Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanımı Yoluyla Türkiye’de Soğutma Sektöründe Enerji Tasarruf Potansiyeli’’ başlıklı sunumları yaptılar.

Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

Başa dön tuşu