Sektörel

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Türkiye’nin 1991 yılında taraf olduğu “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü” nün 9-14 Ekim 2016 tarihlerinde Ruanda’nın Kigali kentinde gerçekleştirilen 28’inci Taraflar Toplantısı’nda, Türkiye’nin de dahil olduğu taraf devletlerce Kigali Değişikliği kabul edilmişti. Bu değişiklikle Kyoto Protokolü altında yer alan, yüksek sera gazı etkisi bulunan florlu sera gazları, Montreal Protokolü kontrol altına alınan maddeler listesine dahil edildi.

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Türkiye’de bu yılın Şubat ayında yürürlüğe giren Kigali Değişikliği doğrultusunda 2024 yılı itibari ile yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip florlu sera gazlarının azaltımı kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yine bu çerçevede Türkiye’nin de taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salımını kontrol altına almak üzere; florlu sera gazları ve diğer florlu maddelerin yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan yönetmelik revize edildi.

Güncellenen “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 29.06.2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu yönetmelik ile kontrol altına alınan florlu sera gazları, öncelikli olarak soğutucu akışkan olarak kullanılan soğutma ve iklimlendirme sektörünü doğrudan ilgilendiriyor. Ayrıca yangından korunma, ısı pompası, elektrikli şalt ve solvent sektörlerinde de bu gazlar kullanılıyor.

Yönetmelik ile 2024 yılı itibari ile kullanımı tamamen ithalata dayalı bu gazlara kota uygulaması başlayacak. Özellikle iklimlendirme ve soğutma sektörlerinde üretilen ekipmanların içinde kullanılan “yüksek küresel ısınma potansiyeline” sahip belirli gazlar için de kısıtlamalar bulunuyor. Bu yönetmelik, Türkiye’nin sera gazı azaltım hedeflerine de katkı sağlayacak.

Bununla beraber mevcut soğutma ve iklimlendirme ekipmanları için periyodik sızıntı kontrolleri de bu yönetmelik ile zorunlu hale getirildi. Bu kontroller ile soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarının daha verimli çalışması, enerji tasarrufu elde edilmesi ve soğutucu akışkan sızıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yayınlanan bu yönetmelikle beraber 4/01/2018 tarihli ve 30291 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oluyor.

“Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-34.htm

Başa dön tuşu