Haberler

Real Alternatives 4 LIFE projesi kapanış toplantısı 28 Mayıs 2020’de çevrim içi ortamda yapıldı

REAL Alternatives 4 LIFE projesi, Avrupa çapında düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli)’li alternatif HFO’lar, R32, hidrokarbon, karbondioksit ve amonyağın güvenli, verimli, ve düşük maliyetle uygulanmalarını sağlamak için eğitim yoluyla iyi uygulamaları teşvik etmek üzere kurgulanmıştır. Farkındalık, tecrübe ve bilgi seviyesi artırılarak, sektörde daha yaygın bir şekilde kullanılmasının önündeki engellere vurgu yapmaktadır. Bu projeye sosyal ortak olarak yer alan  SOSIAD ile beraber, proje ortağı ülkeler, çeşitli AB ve uluslararası kuruluşlar iştirak etmişlerdir. Paydaşlar, özellikle projenin yaygınlaştırılması ve eğitim kaynaklarının paylaşımı konularında çalışmalar yürütmektedirler.

Real Alternatives 4 LIFE projesi kapanış toplantısı 28 Mayıs 2020’de çevrim içi ortamda yapıldı

Belçika, Almanya ve İtalya’daki eğitimlerde, SOSİAD’ı temsilen dört eğitmenimiz düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkan eğitimlerinin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımında bulunmuştur. Eğitimcilerin REAL Alternatives eğitim materyallerine dayalı olarak Türkiye’de sunulması projenin amaçlarından biri olmuştur. Çevrim içi eğitim ara yüzü ve dokümanları Türkçe’ye tercüme edilmiş ve http://ucllenergy.be/real2/ linkinde ücretsiz erişime açılmıştır. Uygulama çalışmalarına ilişkin video linklerine proje ortaklarından UCLL Energy YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
REAL Alternatives 4 LIFE Eğitimcilerin Eğitimi programı, İstanbul’da 12-14 Mart 2019 tarihlerinde Friterm Akademi’de düzenlenen 15 eğitmenin katıldığı etkinlikle başlamıştır. Avrupa’daki altı eğitim programının ilki niteliğindeki  bu etkinlik, CO2 ve yanıcı özelliğe sahip düşük GWP’li soğutucu akışkanlar konusunda REAL Alternatives 4 LIFE eğitim merkezi yetkilendirmesini hedeflemiştir. İki kategoride; CO2 için iki gün ve yanıcı soğutucu akışkanlar için ise bir günlük teorik/pratik eğitim düzenlenmiştir. Teorik sınav, CO2 için ikinci gün ve yanıcı  soğutucu akışkanlar için ise üçüncü eğitim gününün sonunda yapılmıştır. 
Projenin Londra’da yapılması planlanan resmi kapanış toplantısı, pandemi süreci nedeniyle 28 Mayıs 2020’de çevrim içi olarak düzenlenmiştir. Tüm ortaklar, proje genelinde ve  ülkelerinde yaptıkları yerel çalışmaları katılımcılarla paylaşma imkanı bulmuş ve soruları yanıtlamışlardır. Proje resmi olarak sona erse dahi, ortak ülkelerdeki çalışmalar koordineli bir şekilde devam edecektir.

Başa dön tuşu