Haberler

IIR, Dünya Çapında Beslenmede Soğutmanın Rolü (2020) Başlıklı, 6. Soğutma ve Gıda Bilgilendirici Notu’nu Yayınladı

IIR (Uluslararası Soğutma Enstitüsü) tarafından yayınlanan bilgi notu; gıda kayıplarını önleme politikalarına ışık tutuyor.
Soğutma, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatır ve böylece çiftçi veya balıkçıdan gıda tüketicisine, tedarik zinciri boyunca nakliye, depolama ve pazarlama yoluyla kayıpları önler. Soğutma, çevreyi de etkileyen dünya çapında gıda güvenliği için anahtar rolde bir unsurdur: Tüm bu kayıp gıdaların elde edilmesi; su, toprak ve enerji gerektirir.
Bu bağlamda, sürdürülebilir bir soğuk zincirin geliştirilmesini desteklemek için Roma bildirisi Kasım 2019’da 76 ülke tarafından imzalandı.

IIR, Dünya Çapında Beslenmede Soğutmanın Rolü (2020) Başlıklı, 6. Soğutma ve Gıda Bilgilendirici Notu’nu Yayınladı

En son IIR Bilgi Notu “Dünyada Beslenmede Soğutmanın Rolü” [1], dünyanın farklı bölgelerinde, ana gıda kategorileri, her biri için mevcut kayıpları ve soğuk zincir mevcut durumlarını daha iyi tanımlamayı ve ölçmeyi amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler (özellikle FAO) ve IIR ile ortaklığı olan mesleki dernekler tarafından halihazırda toplanan verilere dayanmaktadır.
• Bir yıl boyunca (2013), soğutmadan faydalanması gereken gıda ürünleri, çeşitli tarımsal ve hasat sonrası kayıplar düşüldükten       sonra 1.661 milyon tonu (gıda üretiminin %46’sı) temsil etmektedir.
• Ancak bu tonajın sadece %47’si buzdolabındadır ve bu da gıda üretiminin %13’üne tekabül etmektedir. Bu kayıplar özellikle       
  soğutma kapasitesinin gelişmiş ülkelerden çok daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek.
• Bu 475 milyon ton kayıp gıda, soğutma sayesinde kurtarılabilir ve teorik olarak yılda 950 milyon insanı besleyebilir. Bu rakam,
  2018’de 821 milyon insanın yetersiz beslendiği ve dünya nüfusunun 2050’ye kadar hala 2 milyar büyüyeceği gerçeğiyle birlikte
  değerlendirilmelidir.

Tabii ki, herkes için sağlıklı beslenme sağlarken, tüm bozulabilir gıdaları korumak asla mümkün olmayacaktır. Ancak, farklı ülkelerdeki durumu karşılaştırırken, ilerleme konusunda kayda değer bir alan vardır ve soğutma, tüm dünyada gıda güvenliğini artırmak için teşvik edilecek çözümlerden biri olmalıdır. Bu Bilgi Notu, çeşitli anlamlı grafikler içeriyor, yapılan varsayımları ve hesaplamaları detaylandıran bir ek [2] ile destekleniyor. 
Özellikle farklı durumlara uyarlanmış ve çevre dostu verimli soğutma teknolojileri sayesinde, her ülkede gıda kaybı ve atıkları konusunda gerçek bir politika uygulamak için kilit analitik noktalara işaret ediyor.
Yakında küresel ısınma ve bu kayıpların azaltılmasını sağlayan soğutma çözümleri üzerindeki etkilerini ölçmek için ek bir Bilgi Notu yayınlanacaktır. 

[1] IIR Bilgi Notu “Dünya Çapında Beslenmede Soğutmanın Rolü”: https://www.iifiir.org/en/informatory-notes 
(IIR Üyeleri)
[2] Ek: https://www.iifiir.org/en/informatory-notes 

Başa dön tuşu