Haberler

125 W ile 500 kW Arasında Elektrik Giriş Gücüne Sahip Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Şartlarına Dair Tebliğ Yayımlandı

Elektrik Giriş Gücü 125 w İle 500 Kw Arasında Olan Motorlarla  Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak fanların piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemeyi amaçlayan tebliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

Tebliğin tam metni: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191220-5.htm

Başa dön tuşu