Sektörel

Alternatif ve Doğal Soğutkanlar Web Semineri Uluslararası Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

Türkiye’den SOSİAD’ın da Ulusal Lider Ortakları arasında yer aldığı REAL Alternatives 4 LIFE öğrenme programı projesi çerçevesinde “Alternatif ve Doğal Soğutkanlar’’ konulu uluslararası, çevrimiçi bir web seminer düzenlendi. Web seminer, dünya genelinde büyük ilgi gördü ve 370 katılımcı tarafından izlendi. İngilizce dilinde yapılan sunumlar, Türkçe dahil altı dile simultane olarak çevrildi.

Alternatif ve Doğal Soğutkanlar Web Semineri Uluslararası Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

“Yanıcı Soğutkanların Kullanımı” konulu eğitimin ATF İtalyan Soğutma Teknisyenler Birliği’nden Uzman Eğitmen Marino Bassi Marco Basini tarafından yapıldığı etkinlikte, SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Aslantaş da “Karbondioksit Sistemler için Örnek Uygulamalar’’ konulu sunumu gerçekleştirdi.

2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 12.00’de (TSİ) başlayan seminerde ilk konuşmacı Avrupa Klima ve Soğutma Müteahhitleri Derneği (AREA) Başkanı Marco Buoni, REAL Alternatives 4 LIFE öğrenme programının tanıtımını yaptı. Buoni www.realalternatives.eu web sitesindeki materyaller hakkında bilgi verirken şu noktalara dikkat çekti: “Web sitedeki eğitim materyalleri projeye dahil 20 ülkenin en iyi şekilde yararlanabilmesi için 17 dilde mevcuttur. Yanıcı soğutkanlar (HCs, HFOs, Düşük GWP’li karışımlar), Amonyak dahil soğutucu akışkanlarla ilgili ücretsiz indirilebilen eğitim materyaller mevcuttur. Eğitim, 9 modülden oluşmaktadır. Her ülkede gerekli ekipmanlara sahip laboratuvarlarda, güvenlik konularına odaklanılarak,  en iyi uygulama örnekleri ile lisanslı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler, yerinde veya uzaktan olabilmektedir.
Teori ve pratik sertifikasyonlar proje üye ülkelerinde devam etmektedir. Şimdiye kadar 2.000’in üzerinde kişi sertifikalandırılmıştır.”

IIF-IIR Genel Müdürü Didier Coulomb, 1908’de kurulan, halen 59 ülkeden 950’den fazla üye kuruluşa sahip IIR hakkında bilgi verdikten sonra “Eğitim ve Sertifikasyonun Önemi” başlıklı sunumunda özetle şunları söyledi: “Tüm dünyada soğutmanın önemi günden güne artıyor. Gıda güvenliği için soğuk zincir ihtiyacı artıyor. Nüfus artıyor, soğutma kapasitesi gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere oranla on kat daha az. Aşılar başta olmak üzere satılan her iki ilaçtan biri ısıya duyarlı. İklimlendirme için küresel enerji ihtiyacı 2050’ye kadar üçe katlanacak. Bilişim teknolojileri, biyoteknolojiler ve uzay araştırmaları alanlarında yeni teknolojiler, sıcaklığın sabit tutulmasını gerektiriyor. Isı pompaları, geleceğin enerji sistemlerinde eşsuz bir rol oynayacak gibi görünüyor. Gaz sıvılaştırma (hidrojen, CO2), hastanelerdeki kriyojenik uygulamalar gibi daha pek çok yerde, soğutma alanında daha fazla kalifiye teknik eleman ihtiyacı doğuruyor. Küresel sera gazı emisyonlarının %7.8’inden soğutma sorumlu. Küresel enerji tüketiminin %20’si soğutma alanında ve bu grafik giderek yükseliyor. Daha iyi enerji verimliliği, düşük enerji tüketimli sistemler ve yenilenebilir enerji kullanımına ihtiyacımız var. Mümkün olduğunca düşük GWP’li ve doğal soğutucu akışkanların kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Düşük GWP’li soğutucu akışkanlar yanıcı, zehirleyici veya yüksek basınç altında çalışıyor olabilir. AB’de bu alanda çalışan teknisyenlerin sertifikalı olması zorunludur.”

Avrupa’da REAL Alternatives 4 LIFE proje ortaklarının eğitim süreci ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere; İspanya’dan Blanca Gomez (CNI), Ermenistan’dan Liana Ghahramanyan (Shirakatsy Lyceum), Romanya’dan Prof. Gratiela Tarlea (AGFR), Çekya’dan Stepan Stojanov (SCHKT) ve Slovakya’dan Peter Tomlein (SZCHKT) söz aldılar. Konuşmacılar proje kapsamında ülkelerinde gerçekleştirilen eğitimler, eğitim merkezi ve sertifikalandırılan teknisyen sayıları hakkında bilgi verdiler.
Prozon Foundation tarafından sertifikalandırılan, IGLOO Firması Satış Temsilcisi Gabriela Biernat, aldığı “Yanıcı Soğutucu Akışkanlar Eğitimi” hakkında yorumlarını aktardı.
London South Bank Üniversitesi Profesörlerinden Graeme Maidment, 2008 yılında RealZero ile başlayan, RealSkills ile devam eden ve REAL Alternatives projesine uzanan Net Sıfır sürecini özetledi.
IOR Yönetim Kurulu Başkanı Miriam Rodway, 23 Haziran Kadın Mühendisler Günü’nde 2016 yılında kurdukları “Soğutma Sektöründe Kadın” (Women in Refrigeration) Ağı hakkında kısa bilgi verdikten sonra IOR üyesi olsun olmasın herkesi bu ağa katılmaya davet etti. Miriam Rodway, REAL Alternatives E-Öğrenme Deneyimi başlıklı konuşmasında; özellikle Alternatif Soğutucu Akışkanlara Giriş ve Güvenlik ve Risk Yönetimi başlıklı 1. ve 2. modül üzerinde durarak 9 eğitim modülünü özetledi. Rodway, E-Öğrenme Sertifika türleri ve başvuruda bulunmak için gerekenler hakkında bilgi verdi.
ATF ve CSG’nin Uzman Eğitimcisi Marino Bassi’nin, “Yanıcı Soğutkanların Kullanımı” başlıklı bilgilendirici sunumunda özetle şu başlıklar yer aldı: R744 (CO2) ve R717’nin de (Amonyak-NH3) aralarında bulunduğu alternatif soğutucu akışkanlardan yanıcı olan R32, R1234yf, R123ze, R290 (Propan), R1270 (Propen) ve R600a (İzobütan) karakteristikleri hakkında genel bilgi, güvenlik gereği ekipmanların yerleşimleri hakkında sınıflandırma, servis prosedürleri, risk değerlendirme, koruyucu önlemler, kullanılan servis ekipmanlarında dikkat edilmesi gerekenler, kaçak testleri, soğutucu akışkan şarjı ve geri kazanımında yapılması gerekenler.

Web seminerin son konuşmacısı SOSİAD Uzman Eğitimcisi Kıvanç Aslantaş; “Karbondioksit Sistemler için Örnek Uygulamalar’’ başlıklı bilgilendirici sunumunda şu başlıklar altında bilgiler aktardı: Karbondioksitin soğutma sistemlerinde kullanımının tarihçesi, ana özellikleri, işletme basıncı, sistem tipleri, basınç emniyet valfi kullanımı, performans, kullanılan özel ekipmanlar, komponent değişimi, güvenlik, yasal yükümlülükler, çalışma ortamı, şarj ve deşarj, maksimum şarj sınırı, akışkan kaçakları ve pazarın durumu, uygunluğu.
Web Seminer; Marco Buoni moderatörlüğünde gerçekleşen Soru-Cevap bölümü ile son buldu. Bu web seminer ile “Yeni Nesil ve Doğal Soğutkanların” kullanımıyla ilgili önlemler ve doğru bir tasarımla sürdürülebilir bir çevre ve enerji verimi açılarından ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekildi.

Başa dön tuşu